publicerad: 2021  
äreräddning äre­räddningen äre­räddningar
äre|­rädd·ning·en
substantiv
ä`reräddning
mindre brukligt åt­gärd som av­ses försvara eller åter­upprätta någons an­gripna ära vanligen om skrift som ger god­tagbara förklaringar till kritiserade handlingar
en äreräddning (av någon/något)
en äreräddning (av någon)
en äreräddning (av något)
en historiker som blev mest känd för sin äre­räddning av Karl XII; stats­ministerns ut­talande ska ses som ett försök till äre­räddning av den av­gångne justitie­ministern
belagt sedan 1888