publicerad: 2021  
äreport äre­porten äre­portar
äre|­port·en
substantiv
ä`report
mest historiskt till­fällig, (blomster)ut­smyckad port som rests till någons ära och som veder­börande ska passera genom
fält­marskalken red genom äre­porten
belagt sedan 1709