publicerad: 2021  
ärftlighet ärftligheten
ärft·lig·het·en
substantiv
är`ftlighet
det att egenskaper förs vidare genom biologiskt arv från föräldra­generation till av­komma
SE 1arv
ärftlighetsforskning
de grund­läggande iakt­tagelserna om ärftligheten gjordes av Gregor Mendel under 1800-talet; nu­mera vet vi att ärftligheten är bunden till DNA-molekylerna i cell­kärnan
belagt sedan 1749