publicerad: 2021  
ärofull äro­fullt äro­fulla
äro|­full
adjektiv
ä`rofull
som ger högt an­seende
äro­fulla bragder; stadens äro­fulla historia
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska ärofulder