publicerad: 2021  
ärorik äro­rikt äro­rika
äro|­rik
adjektiv
ä`rorik
som är före­mål för all­mänt beröm
ärorik (för någon)
landets äro­rika förflutna
belagt sedan 1572