publicerad: 2021  
ömhudad ömhudat ömhudade
öm|­hud·ad
adjektiv
öm`hudad
som allt­för lätt på­verkas känslo­mässigt negativt av yttre om­ständigheter, särsk. sådana som direkt an­går den egna personen
han var lite för öm­hudad för att bli en bra chef
belagt sedan 1908