publicerad: 2021  
ömkan bestämd form ömkan, utrum
ömk·an
substantiv
öm`kan
(ut­talat eller upp­visat) med­lidande ibland med bi­ton av ned­låtenhet
självömkan
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska ömkan