publicerad: 2021  
ömka sig ömkade ömkat
verb
öm`ka sig
ut­trycka sin ledsnad eller sorg över någon el. något; ibland på ett ned­låtande sätt
ömka sig (över någon/något)
ömka sig (över någon)
ömka sig (över något)
de ömkade sig över den fattige släktingens olycks­öde
belagt sedan slutet av 1300-talet (Klosterläsning); fornsvenska ömka sik
ömka sigömkande, ömkan