publicerad: 2021  
ömka ömkade ömkat
verb
öm`ka
känna eller ut­trycka med­lidande med någon; ibland med bi­betydelse av ned­låtenhet
JFR 2ynka
någon ömkar någon
han ville ha hjälp, men han ville inte bli ömkad
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska ömka; till öm i den äldre bet. 'olycklig'; jfr ur­sprung till 2ynka!!
ömkaömkande, ömkan