publicerad: 2021  
ömkligen
ömk·lig·en
adverb
öm`kligen
på ett ömkligt sätt
expeditionen gick ömkligen under på grund av dålig planering
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska ömkelika