publicerad: 2021  
ömsint neutrum öm­sint, bestämd form och plural öm­sinta
öm|­sin·ta
adjektiv
öm`sint
som känner eller visar ömhet
ömsint (mot någon)
några öm­sinta och tröstande ord; det veka och öm­sinta i hans läggning
belagt sedan 1723