publicerad: 2021  
ömsa ömsade ömsat
verb
öm`sa
er­sätta (hud eller dylikt) med annan hud eller dylikt
djur ömsar något
ormen ömsade skinn
äv. bildligt
något ömsar något
ett problem som har ömsat gestalt på sista tiden
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska ymsa; till ömse
ömsaömsande, ömsning