publicerad: 2021  
ömse
pronomen
öm`se
båda om två parter som in­går i samma (konkreta el. abstrakta) samman­hang
en smal dal, på ömse sidor om­given av branta fjällsluttningar; starka krafter verkade på ömse håll för en kompromiss
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform umisum (dat.), fornsvenska ymse; urspr. pluralform av ymis 'om­växlande'; nordiskt ord av oklart urspr.