publicerad: 2021  
överbetyg över­betyget, plural över­betyg, bestämd plural över­betygen
över|­be·tyg·et
substantiv
ö`verbetyg
mest historiskt; i pedagogiska samman­hang betyg som an­ger mer än god­kända kunskaper, färdigheter eller arbetsinsatser
äv. bildligt beröm
tränaren gav över­betyg till hela laget
belagt sedan 1876