publicerad: 2021  
överhängande ingen böjning
över|­häng·ande
adjektiv
ö`verhängande
som kräver omedelbara åt­gärder särsk. om något skadligt
de var i över­hängande fara; det mest över­hängande hotet var borta
belagt sedan 1743