publicerad: 2021  
överila sig överilade överilat
verb
ö`verila sig
handla allt­för hastigt
någon överilar sig
han över­ilade sig och skällde ut rektorn
belagt sedan 1855
överila sigöverilning