SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-het substantiviskt slutled ~en ~er ·het·enmed adj. som för­led egenskap av det slag som för­ledet an­ger; endast i sing. Nollbeläsenhetgodhetgråtmildhetjämställdhetklarhetlitenhetpartiskhetrenhetsparsamhettrångboddhettuffhetäv. konkret(are), spec. om yttring(ar) av an­given (negativ) egenskap; ofta i plur.barnslighetdumhetfånighetlustighetojusthetspec. äv. om ngt (el. ngn) av an­given artfastighetlägenhetmyndighetnyhetnyttighetskönhetstorhetsedan mitten av 1300-taletöppet brev utfärdat av kung Magnus till invånarna i Linköpings stift (Svenskt Diplomatarium)fornsv. -het; av lågty. -het, ty. -heit; nära besl. med heder