SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
heteromorf [-mår´f] adjektiv ~t hetero·morfsom har o­lika form(er) eller struktur(er) i bl.a. biol. och kem. samman­hangbiol.kem.MOTSATSantonymisomorf heteromorfa kristall­formersedan 1831till hetero- och grek. morphe´ ’form’