SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
homoge´n adjektiv ~t homo·gensamman­satt av allt­igenom likartade bestånds­delar så att varje del i ngt väsentligt av­seende är lik alla an­dra delar af.MOTSATSantonymheterogen JFRcohyponymenhetlig en homogen blandningså­väl homogena grupper som grupper med både pojkar och flickoribl. med bi­betydelse av god kvalitet e.d.ett homogent försvar utan svaga punktersedan 1747av grek. homogene´s ’av samma art’, till homo- och gen´os ’art, slag’