SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
huma´n adjektiv ~t hum·an1som visar respekt för med­människors värdighet och rättigheter om person, handling e.d. admin.af.psykol.JFRcohyponymmänsklig 3cohyponymmänniskovänlig human krig­föringen humanare behandling av fångarnaäv. ngt försvagattillmötes­gående en human arbets­givare som inte lade några hinder i vägen för hennes tjänst­ledighethuman (mot ngn)humana priserse1pris 2 sedan 1657av lat. huma´nus ’mänsklig; artig’ 2som har att göra med människan af.med.JFRcohyponymmänsklig 1 humanbiologihumanekologihumanteknologihuman vävnadsedan 1904