SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1hurra´ interjektion uttr. för glädje, hyllning etc. komm.hurra, vi är lediga nästa vecka!hurra för kungen!Ett fyr­faldigt leve för födelsedags­barnet. Hon leve: hurra! hurra! hurra! hurra!sedan 1768av ty. hurra med samma betydelse, trol. imperativ till äldre hurren ’röra sig snabbt’
2hurra´ substantiv ~t, plur. ~n el. ~, best. plur. ~na hurr·at(sam­fällt) rop som ut­trycker glädje eller hyllning komm.ett kraftigt hurraropa hurraett hurra (för ngn/ngt)sedan 1741se 1hurra
3hurr`a verb ~de ~t hurr·arut­bringa leve­rop el. an­dra rop av glädje e.d. komm.folket hurrade för den nye kungenäv. (negerat) i ett ned­värderande ut­tryckföre­ställningen var inte mycket att hurra förhurra (för ngn/ngt)sedan 1769se 1hurra Subst.:vbid1-185651hurrande