SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hu`sfru substantiv ~n ~ar hus|­fru·argift kvinna betraktad som före­ståndare för sin familj eller sitt hus­håll spec. i förhållande till tjänste­folk o.d. ngt åld.släkt.yrk.förr äv.hus­föreståndarinna i större hem sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hus­fru