SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hypote´s substantiv ~en ~er hypo·tes·en(vetenskapligt) an­tagande som görs för att förklara iakt­tagna fakta, och som kan prövas med hjälp av nya iakt­tagelser vetenskapl.JFRcohyponymteori hypotesprövningarbetshypotesen djärv hypotesställa upp en hypotesfram­kasta en hypotesstyrka en hypotesverifiera en hypotesfalsifiera en hypoteshypotesen om ett sam­band mellan skol­mognad och social­gruppen hypotes (om ngt/SATS)sedan 1719av grek. hypoth´esis ’grund­val; förut­sättning’