SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hy`resnämnd substantiv ~en ~er hyr·es|­nämnd·envanligen best. f. sing. ett organ med upp­gift att medla och besluta i hyres- och bostadsrättstvister admin.samh.sedan 1916