SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`dan adverb häd·anbort här­ifrån särsk. mer el. mindre bildligt högt.rum.vik hädan materialister!ofta bildligtbort från jorde­livet högt.Gud behagade kalla honom hädanhon gick hädan i en ålder av 98 årsedan 1000-taletrunsten, Lid, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runform hiþan, fornsv. häþan; bildat på samma ord­stam som 1hit, 1här; jfr dädan