SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`dangången adjektiv hädangånget hädangångna häd·an|­gång·ensom har av­lidit högt.admin.relig.JFRcohyponymavliden hon har varit hädangången i sex­ton årngn gång bildligthans berättelser till­hör en hädangången tidsedan 1842