SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`dare substantiv ~n äv. vard. hädarn, plur. ~, best. plur. hädarna häd·ar·enperson som hädar relig.yrk.hädaren Saulusen hädare och häcklare av allt gudomligtsedan 1484Josua bok, Domare bokenfornsv. hädhare