SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`nsyn substantiv ~en, plur. ~, best. plur. ~en hän|­syn·en1(med­vetenhet om vikten av) mått­fullt upp­trädande i syfte att inte skada eller störa om­givningen ofta inne­bärande att man i viss mån efter­sätter egna intressen komm.JFRcohyponymomtanke 1 miljöhänsynvisa lite hänsyn mot grannarna och dämpa ljudetde höll i­hop äktenskapet av hänsyn till barnenhänsyn (mot ngn), hänsyn (till ngn/ngt)ta hänsyn till ngnupp­träda hänsyns­fullt med tanke på ngnde tog hän­syn till sina sovande barn och sänkte volymen på tv:n sedan 1862av da. hensyn med samma betydelse, efter ty. Rücksicht; jfr respekt 2det att ta med ngn om­ständighet i beräkningen vid beslut, slutsatsdragning etc. komm.med hänsyn till kostnaderna måste för­slaget förkastasgeneralen an­föll utan hänsyn till förlusterna i manskap(med) hänsyn till ngn/ngt/SATSta hänsyn till ngtbeaktajuryn tog hän­syn till den an­klagades ålder; vid pris­jämförelsen måste man ta hän­syn till inflationen sedan 1835