SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rad substantiv ~et, plur. ~ el. ~er el. ~en, best. plur. ~erna el. ~ena här·ad·etstörre administrativt del­område av län med gemensam förvaltning och rätts­skipning; nu­mera en­bart om geografiskt om­råde samh.ibl. i ut­tryck för ungefärlig upp­skattning5 miljoner kronor? Ja det ligger någon­stans i det häradetsedan början av 1200-taletbrev från ärkebiskop Andreas Sunesson i Lund till Nydala kloster (Svenskt Diplomatarium)fornsv. häraþ; nord. ord av om­diskuterat urspr.; ev. till 2här och fornsv. reþ ’ritt; ridande skara’