SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`gboren adjektiv högboret högborna hög|­borensom är av hög börd åld.admin.släkt.SYN.synonymhögättad sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. höghborin; jfr boren