SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1´ger adjektiv, best. f. och plur. högra belägen på samma sida (om ngn) som den (hos de flesta människor) bästa handen var­vid plats­angivelsen blir beroende av hur personen i fråga är vänd admin.rum.MOTSATSantonym1vänster 1 hon gick in genom den högra dörrenbollen smet in vid hans högra stolpeäv. absolut plats- el. riktningsangivande vid före­mål med naturlig fram­sida el. orienteringhögerarmhögerbenbilens högra bak­hjulhennes högra ögafiendens högra flankhälsa med höger hand!flodens högra strandibl. bildligt i fråga om politiska förhållandenkonservativ JFRcohyponym2höger 2 partiets högra flygelngns högra handsehand 1 sedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslagfornsv. höghre, eg. komparativ till ett adj. mot­svarande isl. hø’’gr, no. høg ’bekväm’
2´ger substantiv ~n 1endast obest. f. sing. sida (i förhållande till ngn) som är närmast den (hos de flesta människor) bästa handen rum.se åt högerhan satt till höger om hennevika av åt högerhan kom in från högerhan har inte lärt sig skilja mellan höger och vänster änäv. absolut riktnings- el. platsangivandefloden vek av åt högeräv. bildligt i fråga om politiska förhållandenJFRcohyponym2höger 2 vrida politiken åt höger(till) höger (om ngn/ngt), (från/åt) högerhöger och vänster om marsch!åt­skilj er!order till uppställd trupphöger om!vrid kroppen och fötterna 90 grader åt höger!vid mil. ordergivningtill höger och vänster(urskillnings­löst) från alla hållflera personer blandade sig i bråket och knytnävs­slag ut­delades till höger och vänster sedan 1681se 1höger 2ofta best. f. (samman­fattningen av) konservativa politiska grupperingar vanligen i ett land i Sverige nu­mera endast som informell beteckningpol.yrk.JFRcohyponymkonservatism högerextremisthögerkrafterhögerpolitikhögerregeringultrahögerhögern gick fram­åt vid det senaste valetibl. om visst konservativt partiJFRcohyponymhögerparti sedan 1860efter mönster av fra. (la) droite (urspr. om placeringen i national­församlingen under franska revolutionen: an­hängarna av den bestående ordningen satt till höger om ord­föranden) 3slag med höger knyt­näve i boxning sport.en rak höger mot hak­spetsenen höger (mot ngn/ngt)sedan 1929