SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`gmässa substantiv ~n högmässor hög|­mäss·anden svenska kyrkans huvud­gudstjänst med predikan, altar­tjänst och nattvards­firande enl. viss ritual (före 1986 ofta utan nattvards­firande) relig.JFRcohyponymaftonsångcohyponymhögmässogudstjänst högmässofirandegå i högmässanhögmässan började som vanligt kl. 11(under/vid) högmässansedan 1385Klosterläsningfornsv. höghmässa