SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
i`drottsrörelse substantiv ~n ~r idrotts|­rör·els·enofta best. f. sing. samman­fattning av alla idrottande personer och all idrottslig verksamhet sedd som en folk­rörelse; vanligen i ett land; ofta med viss ton­vikt på bredd­idrott samh.sport.ungdomar som fostrats av idrottsrörelsensedan 1923