SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
illustrativ [-i´väv.il´-] adjektiv ~t il·lustr·at·ivsom väl åskådlig­gör ngt vanligen ngt abstrakt förhållande admin.komm.JFRcohyponymbelysande ett illustrativt exempeläv. mer konkretbildmässig både det illustrativa och det konstruktiva kommer fram i hans bildersedan 1906