SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
illustre´ra verb ~de ~t il·lustr·er·arförse med illustrationer komm.konstvet.boken är rikt illustreradäv. bildligtbelysa med konkret exempel e.d. han illustrerade resonemanget med en liten anekdotillustrera ngt/SATS (med ngt)sedan ca 1550 (tidigast i bet. ’belysa med exempel’)av lat. illustra´re ’upp­lysa; förklara; förtydliga’, till lustra´re ’upp­lysa’; jfr 1lyster Subst.:vbid1-191565illustrerande, vbid2-191565illustrering; illustration