SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in extenso [-ten´-el.-ten`-] adverb in ex·tensoo­förkortat bok.åter­ge en text in extensosedan 1884av medeltidslat. in exten´so med samma betydelse, till lat. exten´dere ’sträcka ut; breda ut’; jfr extension, extensiv