SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
initiativrätt [-tsiati`v-] substantiv ~en initi·at·iv|­rätt·enrätt att lägga fram lag­förslag jur.samh.både regeringen och riks­dagen har initiativrättäv. om liknande rätt i kommunala samman­hangsedan 1883