SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
injektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·jekt·ion·enin­sprutning av läke­medel el. drog med.JFRcohyponym1sprutacohyponymvaccination injektionssprutavitamininjektioninjektion av bedövnings­medelinjektion av heroinäv. om en dos av vätskanäv. bildligtstimulans vard.målet blev den injektion laget behövdeinjektion (av ngt) (i ngn/ngt), en injektion (ngt)sedan 1704av lat. injec´tio ’ngt som kastas in’; jfr injicera