SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`laga substantiv ~n inlagor in|­lag·an1den inre, häftade delen av (in­bunden) bok dvs. bok minus pärmar bok.sedan 1924av lågty. inlage, ty. Einlage med samma betydelse, eg. ’ngt som är in­lagt’; till lägga (in); jfr förlaga, pålaga 2(formell) skrivelse i visst ärende som behandlas av myndighet, särsk. dom­stol jur.samh.partsinlagaen inlaga till dom­stolen med yrkande om o­partiska bedömareen inlaga (till ngn/ngt)sedan 1634