SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
innerve´ra verb ~de ~t in·nerv·er·arofta perf. part. förse med nervförbindelse fysiol.innerverad muskulaturäv. om nervförmedla impulser till organ e.d. när nerven närmar sig muskeln delas den upp i flera grenar för att innervera flera muskel­fibrerinnervera ngtsedan 1834Subst.:vbid1-194468innerverande, vbid2-194468innervering; innervation