SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`passa verb ~de ~t in|­pass·ar1ofta lös förb., sepassa 4 foga in i ram el. annan an­ordning med bestämda mått komm.tekn.det fina maskineriet med de perfekt inpassade hjulenibl. refl.an­passa sig det var svårt för honom att inpassa sig i sam­hället efter den långa fängelse­vistelseninpassa ngn/ngt (i ngt)sedan 17282göra ett in­pass mindre brukl.komm.inpassa ngt/SATSsedan 1886Subst.:vbid1-194616inpassande, vbid2-194616inpassning