SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`rätta verb ~de ~t in|­rätt·arskapa som organisatorisk enhet af.samh.JFRcohyponymgrunda 2 inrätta en ny tjänsten ny av­delning in­om departementet in­rättadesäv. försvagatan­passa, ordna allt verkade vara inrättat på bästa sätt på lägreten järnvägs­vagn som inrättats som hus­vagninrätta ngtsedan 1561efter ty. einrichten ’ordna; in­rätta’; jfr 3rätt Subst.:vbid1-194870inrättande, inrättning