SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
insider [in´sajder] substantiv ~n, plur. ~ äv. ~s in|­sid·ernperson som vet mer än an­dra om viss före­teelse på grund av sitt yrke, sin kännedom om platsen e.d., och som ibl. äv. an­vänder sin kunskap i o­moraliskt syfte ekon.yrk.insideraffärinsiderbrottinsiderjobbsom insider var han över­tygad om att aktierna i hans bo­lag skulle stiga i värde och tipsade sina vänner om detsedan 1960av eng. in­sider med samma betydelse, till inside ’in­sida; inre’