SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
insidiö´s adjektiv ~t in·sidi·össom döljer sin skadliga eller o­angenäma inne­börd och där­för är svår att skydda sig emot; om yttring av en ond av­sikt mindre brukl.NollJFRcohyponymförsåtligcohyponymlömsk 1 insidiösa an­tydningarsedan 1797av fra. insidieux med samma betydelse; av lat. insidio´sus ’lömsk, försåtlig’