SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`sikt substantiv ~en ~er in|­sikt·enupp­nådd (djupare) förståelse av under­liggande orsaker, sam­band e.d.; vanligen grundad på med­vetet tanke­arbete psykol.JFRcohyponymkunskap självinsikten gryende insikt om problemets viddhan kom till insikt om situationens allvari plur. äv.kunskaper (grundade på förståelse) hennes djupa insikter i amerikanska samhälls­förhållandenelevernas insikter och färdigheteren insikt (i/om ngt/SATS), insikten (SATS)sedan 1735efter ty. Einsicht med samma betydelse, till einsehen ’in­se’; jfr avsikt; 1sikt, åsikt