SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1intill´ preposition in|­tilljust vid sidan av med befintlighets- el. riktningsbetydelse NollJFRcohyponym1bredvidcohyponyminvid cykeln står intill väggenhan ställde sig intill henneäv. med tidsbetydelseända fram till viss tid­punkt han var henne trogen intill slutethon bodde hos föräldrarna intill trettioårs­åldernäv. abstraktareända (upp) till intill 20 000 kan vi spenderade var intill förväxling likasedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. in til
2intill´ adverb in|­tillmed position just vid sidan (av ngt) ibl. med kontakt rum.JFRcohyponym2bredvidcohyponymjämsides banken ligger i gat­hörnet och biblioteket strax intilläv. med riktningsbetydelsehon kom och ställde sig helt tätt intillnäst intillse1näst sedan 1541se 1intill