SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`träda verb inträdde inträtt, pres. inträder in|­träd·er1äv. lös förb., se2träda stiga in ngt högt.NollNN inträdde i salongenäv. bildligtbörja del­ta i ngn verksamhet USA inträdde i första världs­kriget 1917vid 30 års ålder inträdde han i firmaninträda i ngtsedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. inträdha; till 1in och 2träda 2börja vara för handen om (nytt) till­stånd e.d. NollJFRcohyponyminträffa 1 en märkbar förändring har inträttdöden inträdde kl. 11inträda (TID)sedan 1649Subst.:vbid1-196474inträdande; inträde