SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`träde substantiv ~t ~n in|­träd·et1det att stiga in samh.hans inträde i rummetspec. i avgifts­belagd lokal e.d. och då äv. om av­gifteninträdesbiljettfritt inträdebetala inträdegratis inträde till museetäv. bildligtpå­börjat del­tagande eller med­lemskap Japans inträde i krigetvinna inträde i klubbenspec. i ut­bildning e.d.inträdesansökaninträdesfordringar(ngns) inträde (i ngt), (ADJ) inträde (till ngt)sedan ca 16352vanligen obest. f. sing. början ngt högt.tid.vårens inträdengts inträdesedan 1626