SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inversion [-ver∫o´n] substantiv ~en ~er in·vers·ion·en1ändring (av ngt) till om­vänd ordning eller om­vänt läge i förhållande till det normala till­ståndet vetenskapl.JFRcohyponymomvändning 1 genom inversion av ord­följden i ”hon kommer” får man frågeordföljden ”kommer hon”inversion (av ngt)sedan 1781av lat. inver´sio ’om­vändning’, till invertera; jfr version 2det att ett övre luftskikt är varmare än ett lägre så att bl.a. av­gaser inte stiger upp­åt utan ligger kvar på en låg nivå meteorol.markinversionnär luften bottenkyls upp­står inversionmed hän­syn till inversionen upp­manade myndigheterna folk att lämna bilen hemmasedan 1929