SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`åtvänd adjektiv inåtvänt in·åt|­vändsom är in­riktad på det egna jaget och und­viker närmare kontakt med an­dra psykol.MOTSATSantonymutåtriktad han blev allt­mer inåtvänd och tyst efter hustruns dödäv. om handling o.d.inåtvänt grubbelsedan 1867